Mob: +385 (0)91 225 4585 info@antea.hr

Mobilni uređaji

Mobilni uređaji za ispumpavanje crnih i kaljužnih voda sa brodica

MODEL: MF/MB

OPIS OPREME

Uređaj se sastoji od:

 • pocinčana prikolica dimenzija D=1700/2000mm, Š=800/1000mm, V=1400mm, opremljena zaštitnom ceradom
 • namotaj za usisno crijevo
 • usisno crijevo promjera 1 ½ ”, duljine 20 metara, opremljeno brzom spojkom
 • komplet posebnih priključaka za tank otpadnih voda na brodici
 • peristaltic pumpa opremljena sa 2 kom. prigušivača vibracija
 • elektro motor 2,2 kW
 • el. upravljački ormar
 • spojnice za cijevi
 • PEHD tank kapaciteta 200, 300, 500, 1000… lit.

PRINCIP RADA

Za napajanje uređaja koristite 3-žilni produžni kabel presjeka 2,5mm2 za dužine kabela do 50m. U slučaju dužeg produžnog kabela od 50m, ovisno o duljini, koristite kabel šireg presjeka.

Dovezite prikolicu što bliže brodici. Spojite produžni kabel na utikač koji se nalazi na el. ormaru uređaja. Na usisno crijevo spojite jedan od priključaka koji odgovara tanku otpadnih voda na brodici. Usisno crijevo spojite na tank otpadnih voda na brodici. Otvorite ventil na usisnom crijevu. Sklopku na el. ormaru stavite iz pozicije 0 u poziciju 1. Odabrana pozicija 1 služi za usis. Startajte pumpu uključivanjem gl. sklopke START. Kada se otpadna voda sa brodice isprazni, pustite pumpu da radi dok se usisno crijevo i pumpa u potpunosti ne isprazne. Zatim isključite gl. sklopku STOP na el. ormaru uređaja. Odabirnu sklopku vratite u poziciju 0. Odpojite produžni kabel.

Prikolicu odvezite do mjesta za pražnjenje. Spojite produžni kabel. Vrh usisnog crijeva (koje se u ovom slučaju koristi kao tlačno crijevo) umetnite u mjesto za pražnjenje tanka uređaja. Otvorite ventil na crijevu. Sklopku na el. ormaru stavite iz pozicije 0 u poziciju 2. Odabrana pozicija 2 služi za ispust. Startajte pumpu uključivanjem gl. sklopke START. Kada se otpadna voda iz tanka isprazni, pustite pumpu da radi dok se tlačno crijevo i pumpa u potpunosti ne isprazne. Zatim isključite gl. sklopku STOP na el. ormaru uređaja. Odabirnu sklopku vratite u poziciju 0. Odpojite produžni kabel.

Prilikom rada sa uređajem koristite zaštitne rukavice.

Uređaj se smije koristiti samo za jednu vrstu otpadne vode, ili za crne ili za kaljužne vode.

ELEKTRO SISTEM

Električno napajanje je 380V/50Hz/3 faze. Na zahtjev kupca može se isporučiti i elektro motor sa napajanjem od 220V/50Hz/1 faza.

DIMENZIJE I TEŽINE

MODEL

širina (mm)

dužina (mm)

visina (mm)

težina (kg)

MF/MB

800/1000

1700/2000

1400

300

UREĐAJ JE IZRAĐEN SUKLADNO EUROPSKIM DIREKTIVAMA

 • Direktiva 2006/42/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (preinaka)
 • Direktiva 2004/108/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. Prosinca 2004. O usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost i stavljanju izvan snage Direktive 89/336/EEZ
 • Direktiva 2006/95/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica 

Uređaj se u potpunosti može izraditi prema zahtjevima klijenta. Vrsta prikolice, kapacitet tanka i sl. Jedan od primjera je dan na sljedećoj fotografiji:

antea_galerija_6

Zanima vas ovaj proizvod?